• Gondot okoz a munkavédelem, tűzvédelem megszervezése? Esetleg nem is tért ki figyelme ezen tevékenységekre?

  • Függetlenül, hogy milyen területen tevékenykedik: ÉPÍTŐIPAR...

  • ERDŐGAZDÁLKODÁS, FAKITERMELÉS, FAFELDOLGOZÁS ...

  • ÉLELMISZERIPAR ...

  • MAGASLATI MUNKAVÉGZÉS ...

  • MŰHELYMUNKÁK ...

  • SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ...

  • IRODAI MUNKA ...

  • Vagy bármely más iparágban van jelen ...

  • ... baleseti kockázatok mindenhol vannak.

VÁLLALKOZÁSOK/HIVATALOK ÉLETÉBEN ELENGEDHETETLEN

A vállalkozások/hivatalok életében elengedhetetlen fontosságú az aktuális és hatályban levő jogszabályoknak megfelelően, a tűzvédelem valamint a munkavédelem és munkabiztonság kialakítása és ezek folyamatos biztosítása.

SZÉLESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁSAINK

Széleskörű szolgáltatásaink az egész munka- és tűzvédelem területére kiterjednek (a jogszabályokban előírt dokumentációk elkészítése, frissítése; a jogszabályokban előírt periódikus tevékenységek elvégzése; munkavédelmi-, tűzvédelmi felszerelések kiválasztása, beszerzése/forgalmazása; tanácsadás és útmutatás a munkaegészségügy terén; munka- és tűzvédelmi jelzőtáblák kiválasztása, beszerzése/forgalmazása, elhelyezése; építkezések munkavédelmi koordinációja) melyeknek célja, hogy együttes erővel kialakítsuk - az egészséget nem veszélyeztető - biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint minden olyan hibát vagy szabálytalanságot kiszűrjünk, ami a munkavédelem és munkabiztonság felügyelői szerint bűntetendő.

MUNKAVÉDELEM ÉS MUNKABIZTONSÁG VALAMINT A TŰZVÉDELEM MEGVALÓSÍTÁSA

A munkavédelem és munkabiztonság valamint a tűzvédelem megvalósítása a vállalkozáson, cégen belül minden munkáltatónak alapvető érdeke és a törvényekben előírt kötelezettsége. A törvények, kormányrendeletek és kormányhatározatok útvesztőjében segítünk eligazodni, vállalkozását munka- és tűzvédelem szempontjából szabályszerűvé tenni. Az iratcsomó összeállítása, munkavédelmi oktatások előkészítése és megtartása, a munkavédelmi füzetek rendszeres, szakszerű kitöltése, illetve a többi jogszabály által előírt tevékenység lelkiismeretesen és hatásorientáltan történik, a Munkaügyi Felügyelőség (Inspectoratul Teritorial de Muncă) által hivatalosan elismert és engedélyezett szakemberek által, mentesítve Önt az effajta gondoktól.

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK

A munkaügyi ellenőrzések alkalmával, melyeken igény szerint jelen vagyunk, pénzt és energiát spórolhat meg, így több ideje és energiája marad vállalkozása egyéb teendőire.


ALKALMAZOTTAI BIZTONSÁGA AZ ÖN SIKERES VÁLLALKOZÁSÁNAK EGYIK KULCSA!