MUNKABIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM (MUNKAVÉDELEM)

A 319/2006-os Munkavédelmi Törvény előírása szerint az alkalmazónak kötelessége biztosítani az alkalmazottak biztonságát és egészségvédelmét minden munkával kapcsolatos körülmény tekintetében.

Hogy ezen kötelezettségének eleget tegyen, segítünk megszervezni vállalkozásában/ intézményében a megelőzési és védelmi tevékenységet a MUNKAVÉDELEM terén. Ezen tevékenység megszervezéséhez szükséges a Munkavédelmi Törvénykönyvben foglalt intézkedések foganatosítása, mely intézkedések többek között az alábbi dokumentumok ellenőrzését/elkészítését/aktualizálását foglalja magában:

1
Működési engedély munkavédelem szempontjából (Certificat constatator)

2
A baleseti és mesterségbeli megbetegedések kockázati tényezőinek azonosítása és felértékelése:

 • Ezt a szolgáltatást az I.N.C.D.P.M. – BUCUREŞTI által kidolgozott, és a szakmában széles körben használt metódus alapján végezzük
 • Ezen metódus lényege, hogy egy munkahelyre vonatkozóan azonosítjuk az összes fellelhető kockázati tényezőt, ezek maximális előrelátható következményeinek súlyosságát és gyakoriságát kombinálva számszerűsíthetjük a munkahelyi kockázatot
 • A 319/2006-os Munkavédelmi Törvény értelémében az alkalmazónak kötelessége:
  • „... hogy felértékelje az alklamazottak biztonságát és egészségét érintő kockázatokat, beleértve a munkaberendezések kiválasztásánál, a használt kémiai anyagok és vegyületek alkalmazásánál és a munkahelyek elrendezésénél fellépő kockázatokat is.”
   (7. paragrafus, 4. bekezdés., a) pont)
  • „... hogy elkészítse és birtokába legyen egy munkabiztonsági és egészségvédelmi kockázatfelértékelésnek, beleértve a specifikus kockázatokra érzékeny csoportokat is.”
   (12. paragrafus, 1. bekezdés., a) pont)

3
Megelőzési és védelmi terv:

 • A kockázatfelmérés során azonosított kockázati tényezők bekövetkezésének gyakoriságát és súlyosságát csökkentik az itt megfogalmazott intézkedések
 • Ezen intézkedések a törvényes előírások értelmében a következő négy kategóriába sorolhatók: műszaki-, egészégügyi-, szervezeti- és más természetű intézkedések

4
A meghatározott intézkedések hatékonyságának ellenőrzése, követése a kockázatok kézbentartása (szintentartása), kiküszöbölése érdekében

5
Munkaköri leírások kiegészítése munkavédelmi kötelezettségekkel:

 • Alkalmazottak
 • Alkalmazottak munkavédelmi képviselői

6
Határozatok az alábbiakat illetően:

 • Vállalaton/Intézményen belüli munkavédelmi felelős
 • Munkavédelmi bizottság tagjai
 • Kockázatfelmérő bizottság tagjai
 • Elsősegélynyújtás, tűzoltás, az alkalmazottak kimenekítésében felelős személyek
 • Munkapont vezetők

7
Saját rendelkezések a munkavédelmi oktatásokat illetően:

 • Bevezető munkavédelmi oktatás
 • A munkahelyre vonatkozó munkavédelmi oktatás
 • Periódikus munkavédelmi oktatás
 • Kiegészítő periódikus munkavédelmi oktatás

8
A munkavédelmi bizottság működési szabályzata

9
A munkavédelmi bizottság gyűléseinek lebonyolítása:

 • Napirendi pontok meghatározása
 • Meghívók elkészítése
 • Jegyzőkönyvek megszerkesztése
 • Konzultáció az alkamazó éves jelentésének elkészítésében

10
Az alkalmazottak munkavédelmi képviselőinek kötelezettségei

11
A vállalaton/intézményen belüli különböző munkahelyek munkavédelmi előírásainak elkészítése

12
Regiszterek/Nyilvántartások:

 • Magas és specifikus kockázatú zónák meghatározása
 • 3 napnál nagyobb ideiglenes munkaképtelenséggel járó balesetek
 • Könnyeb balesetek
 • Mesterségbeli megbetegedések
 • Munkabalesetek
 • Veszélyes események
 • Mesterségek és szakterületek, melyek a specifikus törvénykezés értelmében engedélykötelesek
 • Munkahelyek, melyek kiegészítő orvosi vizsgálatot igényelnek
 • Munkahelyek, melyek a munkaorvos javaslatára képességfelmérést és/vagy periódikus pszihológiai ellenőrzést igényelnek

13
Írásos jelentések a vállalatban/intézményben tapasztalt munavédelmi rendellenességekről, javító intézkedések a hiányosságok kiküszöbölése érdekében

14
Munkabalesetek kivizsgálása:

 • Törvényes előírások betartása
 • Szükséges dokumentumok, határozatok, jelentések, jegyzőkönyvek elkészítése
 • Teljeskörü ügyvitel
 • A kivizsgálási dosszié összeállítása, leadása
 • Folyamatos kapcsolattartás a hatóság képviselőivel

15
Munkavédelmi konvenciók megszerkesztése más vállalatokkal/intézményekkel történő szerződéskötések esetében (pl. saját beruházások kivitelezése, közös területen való munkavégzés, stb.)

16
Az alkalmazottak számára szükséges munkavédelmi felszerelések beazonosítása, a szükséges mennyiségi kiírás és átadási jegyzőkönyv elkészítése – tanácsadás

17
Az oktatási – tesztelési terv elkészítése

18
Oktatási tematikák elkészítése

19
Az egyéni és kollektív munkavédelmi füzetek (fisák) beszerzése és kitöltése

20
Alkalmazottak útvonalterveinek elkészítése

21
Munkavédelmi oktatások megszervezése (minden fázis):

 • Magyar nyelvű oktatóanyagok készítése
 • Oktatóanyagok bemutatása/kivetítése (videók)
 • Interaktív oktatás
 • Alkalmazottak tesztelése

22
Intézkedési terv vészhelyzet esetén:

 • Kapcsolatfelvétel az illetékes szervekkel vészhelyzet esetén
 • Tűzoltó készülék bemutatása, használata
 • Elsősegélydoboz tartalmának bemutatása
 • Elsősegélynyújtás
 • Alkalmazottak kimenekítése

23
Hatósági ellenőrzéseken való részvétel, érdekképviselet

24
A hatósági ellenőrzéseken megjelölt rendellenességek kijavításának követése, hatósági képviselő informálása