MUNKAEGÉSZSÉGÜGY

Az alkalmazottak egészségügyi állapota egy nagyon fontos tényező bármely vállalkozás, hivatal mindennapi tevékenységében. Ezen tényezőt szem előtt tartva minden alkalmazónak érdeke, s ezen felül törvényes kötelezettsége – mint ahogy azt a 355/2007-es Kormányrendelet is előírja – megszervezni az alkalmazottak orvosi felügyeletét.

Az alkalamzottak orvosi felügyeletét a munkaegészségügyben szakosodott szakorvos, a munkaorvos végzi a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint.

A munkaorvosi tevékenység, mely által az alkalmazottak orvosi felügyelete megvalósul, a következő megelőző orvosi szolgáltatásokat foglalja magában:

 • 1
  Orvosi vizsgálat alkalmazáskor (munkaszerződés megkötése előtt): a vizsgálat során a munkaorvos eldönti, hogy a leendő dolgozó egészségügyi állapota alkalmassá teszi-e őt az illető munkahely betöltésére
 • 2
  Orvosi vizsgálat a munkába való beilleszkedést illetően: a munkaorvos ajánlására kell elvégezni, melynek célja, hogy az alkalmazás első hónapjában külön megvizsgálják a dolgozót, figyelembe véve annak beilleszkedését az új munkakörnyezetbe
 • 3
  Periódikus orvosi vizsgálat: ezáltal valósul meg a dolgozó egészségügyi állapotának periódikus felmérése, mely egy aktuális képet nyújt az illető munkaalkalmasságáról. A periódikus orvosi vizsgálaton minden alkalamazottnak kötelessége részt venni. Ezen vizsgálatok tartalma és gyakorisága a fent említett kormányrendelet 1. számú mellékletében vannak meghatározva (általában 1 év)
 • 4
  Orvosi vizsgálat a munkatevékenység folytatásakor: egészségügyi okok miatt 90 napot túlhaladó munkakiesés, illetve bármely más okból 6 hónapot túlhaladó munkakiesés esetén kell elvégezni a munkábaállás dátumától számított 7 napon belül
 • 5
  Az égészség promoválása a munkahelyen

Az orvosi vizsgálatok a munkaalkalmassági űrlap kitöltésével zárulnak.

Szolgáltatásunk keretén belül biztosítjuk:

 • 1
  Az előírt követelményeknek megfelelően az alklamazottak orvosi felügyeletét engedélyezett munkaorvos által.
 • 2
  Követjük és jelezzük az esedékes elvégzendő orvosi vizsgálatokat.
 • 3
  Biztosítjuk a szükséges dokumentumokat a tevékenységet illetően (alkalmassági űrlap, orvosi vizsga igénylési űrlapja alkalmazáskor, orvosi dosszié alkalmazáskor, szakmai kockázatok azonosítási űrlapja – alkalmazáskor, stb.).
 • 4
  Munkahelyi viszonyok felmérése a kockázatokra érzékeny dolgozók számára a vonatkozó jogyszabályok követelményeinek megfelelően (pl. várandós női alkalmazottak).