1 L
Lege Nr. 319
14.07.2006

LEGEA securităţii şi sănătăţii în muncă

Modificat de
L51/2012
Observaţii
abrogă art. 39 alin. (3) - o sancţiune
2 L
Lege Nr. 126
27.12.1995

LEGE privind regimul materiilor explozive

Modificat de
mai multe modif.
Observaţii
 
3 L
Lege Nr. 359
08.09.2004

LEGE privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

Modificat de
mai multe modif.
Observaţii
 
4 O.U.G
ORDONANŢĂ Nr. 44
16.04.2008

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Modificat de
O.U.G. nr.38/2009 O.U.G. nr.46/2011
Observaţii
modifică art. 39 alin. (2) şi (3) - modifică art. 17 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 17
5 H.G.
Hotărâre Nr. 573
13.06.2002

HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor

Modificat de
 
Observaţii
 
6 H.G.
Hotărâre Nr. 1022
10.09.2002

HOTĂRÂRE privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

Modificat de
 
Observaţii
 
7 O
Ordin Nr. 803
12.11.2001

ORDIN nr.803 din 12 noiembrie 2001 al ministrului sănătăţii şi familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere şi/sau de efect biologic relevanţi pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională

Modificat de
 
Observaţii
 
8 O
Ordin Nr. 875
08.11.2002

ORDIN nr.875 din 8 noiembrie 2002 al ministrului sănătăţii şi familiei privind stabilirea atribuţiilor medicului de medicină generală/medicină de familie cu competenţă în medicina de întreprindere

Modificat de
 
Observaţii
 
9 O
Ordin Nr. 477
24.03.2003

ORDIN nr.447 din 24 martie 2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei

Modificat de
O. nr.7/2004
O. nr.150/2006
O. nr.1.095/2006
O. nr.1.266/2006
Observaţii
 
10 O
Ordin Nr. 450
06.06.2006

ORDIN nr.450/825 din 2006 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

Modificat de
O. nr.213/2009
Observaţii
 
11 O
Ordin Nr. 3
03.01.2007

ORDIN nr.3 din 3 ianuarie 2007 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM

Modificat de
 
Observaţii
 
12 O
Ordin Nr. 242
23.03.2007

ORDIN nr.242 din 23 martie 2007 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile

Modificat de
 
Observaţii
 
13 O
Ordin Nr. 1102
19.12.2008

ORDIN nr.1.102 din 19 decembrie 2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie

Modificat de
 
Observaţii
 
14 O
Ordin Nr. 455
14.06.2010

ORDIN nr.455 din 14 iunie 2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă

Modificat de
 
Observaţii
 
15 H.G.
Hotărâre Nr. 1425
11.10.2006

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

Modificat de
H.G. nr.955/2010
H.G. nr.1.242/2011
Observaţii
 
16 L
Lege Nr. 108
16.06.1999

LEGE pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

Modificat de
O.U.G. nr.137/1999
H.G. nr.238/2002
L. nr.51/2012
Observaţii
 
17 H.G.
Hotărâre Nr. 355
11.04.2007

HOTĂRÂRE privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

Modificat de
H.G. nr.37/2008
H.G. nr.1.169/2011
H.G. nr.1/2012
Observaţii
 
18 H.G.
Hotărâre Nr. 510
02.06.2010

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generatede radiaţiile optice artificiale

Modificat de
 
Observaţii
 
19 H.G.
Hotărâre Nr. 1007
02.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

Modificat de
 
Observaţii
 
20 H.G.
Hotărâre Nr. 1028
09.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Modificat de
 
Observaţii
 
21 H.G.
Hotărâre Nr. 1048
09.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Modificat de
 
Observaţii
 
22 H.G.
Hotărâre Nr. 1049
09.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

Modificat de
 
Observaţii
 
23 H.G.
Hotărâre Nr. 1050
09.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

Modificat de
 
Observaţii
 
24 H.G.
Hotărâre Nr. 1051
09.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

Modificat de
 
Observaţii
 
25 H.G.
Hotărâre Nr. 1058
09.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

Modificat de
 
Observaţii
 
26 H.G.
Hotărâre Nr. 1091
16.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Modificat de
 
Observaţii
 
27 H.G.
Hotărâre Nr. 1092
16.08.2006

HOTĂRÂRE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

Modificat de
 
Observaţii
 
28 H.G.
Hotărâre Nr. 1093
16.08.2006

HOTĂRÂRE privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Modificat de
 H.G. nr.1/2012
Observaţii
modifică art. 34, art. 35; abrogă anexa nr. 3; înlocuieşte în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele
29 H.G.
Hotărâre Nr. 1135
30.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

Modificat de
 
Observaţii
 
30 H.G.
Hotărâre Nr. 1136
30.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

Modificat de
 
Observaţii
 
31 H.G.
Hotărâre Nr. 1146
30.08.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Modificat de
 
Observaţii
 
32 H.G.
Hotărâre Nr. 1218
06.09.2006

HOTĂRÂRE privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Modificat de
 H.G. nr.1/2012
Observaţii
 
33 H.G.
Hotărâre Nr. 1875
22.12.2005

HOTĂRÂRE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest

Modificat de
 H.G. nr.601/2007
Observaţii
 
34 H.G.
Hotărâre Nr. 1876
22.12.2005

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

Modificat de
 H.G. nr.601/2007
Observaţii
 
35 H.G.
Hotărâre Nr. 300
02.03.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

Modificat de
 H.G. nr.601/2007
Observaţii
 
36 H.G.
Hotărâre Nr. 493
12.04.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

Modificat de
 H.G. nr.601/2007
Observaţii
 
37 H.G.
Hotărâre Nr. 971
26.07.2006

HOTĂRÂRE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

Modificat de
 
Observaţii
 
38 O.U.G
ORDONANŢĂ Nr. 99
29.06.2006

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

Modificat de
 
Observaţii
 
39 H.G.
Hotărâre Nr. 580
06.07.2000

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

Modificat de
 
Observaţii
 
40 O
Ordin Nr. 427
14.06.2002

ORDIN al ministrului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale

Modificat de
 
Observaţii
 
41 L
Lege Nr. 346
05.06.2002

LEGE privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Modificat de
foarte multe modificări
Observaţii
 
42 O
Ordin Nr. 450
06.06.2006

ORDIN al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

Modificat de
O. nr.213/2009
Observaţii
 
43 O.U.G
ORDONANŢĂ Nr. 96
20.10.2003

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

Modificat de
L. nr.25/2004
O.U.G. nr.158/2005
Observaţii
 
44 H.G.
Hotărâre Nr. 537
07.04.2004

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

Modificat de
H.G. nr.1141/2004
Observaţii
modifică anexa
45 H.G.
Hotărâre Nr. 600
13.06.2007

HOTĂRÂRE privind protecția tinerilor la locul de muncă

Modificat de
 
Observaţii
 
46 H.G.
Hotărâre Nr. 867
29.07.2009

HOTĂRÂRE privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

Modificat de
 
Observaţii