Kézvédelem termékkategóriában a következő termékeket kínáljuk:

 • Marhabőr munkakesztyűk
 • Mechanikai védőkesztyűk
 • Nitrillel mártott védőkesztyűk
 • Latex-Grip mechanikai védőkesztyűk
 • Kötött pamutkesztyűk
 • Szerelő kesztyűk
 • Finommechanikai kesztyűk
 • Ujjbegyen mártott Nylon kesztyűk
 • Hegesztő kesztyűk
 • Kötött kevlár kesztyűk
 • Téli munkakesztyűk
 • Hideg elleni kesztyűk
 • Hőálló védőkesztyűk
 • Egyujjas védőkesztyűk
 • Vegyipari védőkesztyűk
 • Vágásbiztos védőkesztyűk
 • Egyzser használatos védőkesztyűk
 • Karvédők

Amit még érdemes tudni:

A kéz az egyik leggyakrabban veszélyeztetett testrész, mivel a különféle munkafolyamatok és technológiák során elkerülhetetlen a használata.

A kézvédő eszközök közé az egyujjas, a két- és a háromujjas kesztyűk, valamint az ötujjas kesztyűk, a tenyér-, a kar- és az alkarvédők, a csuklószorítók, az érmelegítők, valamint az ujj-, a vállvédők tartoznak.

A védőkesztyűk kiválasztásánál követendő szempontok:

 • a veszély és ártalom típusa és mértéke, különös tekintettel azok egyidejű jelenlétére
 • a kézben tartott tárgy(ak) formája és mérete esetleg anyaga, felülete (nedves, száraz, érdes, sima, hideg vagy meleg)
 • a munkavégzés közben tett mozdulatok jellege, (kifinomult vagy durvább fogások szükségesek-e)
 • a környezet hatása

A munkavégzéshez igazodó, szükséges mértékű érzékelést minden kézvédő eszköznek lehetővé kell tenni, mivel a tárgyak biztonságos megfogásáról történő meggyőződés hiánya balesetet okozhat. Ezért a munkához mindig megfelelő minőségű, formájú és méretű védőkesztyűt kell használni. A varrások, ragasztások folyamatosságát, az alkatrészek felerősítettségét, a fémrészek rozsdamentességét és épségét használat előtt ellenőrizni kell.

Az egy darabból készített védőeszközt soha nem szabad megtoldani! Tisztításnál, ápolásnál követni kell a gyártó útmutatásait!

Jellemző veszélyek és ártalmak

A legjellemzőbb veszélyek ártalmak a

 • mechanikai hatások, ezen belül a szúró, vágó, dörzsölő és koptató hatás
 • különféle vegyi hatások, így a savak, lúgok, maró anyagok, zsírok, olajok, szerves oldószerek, alkoholok, mérgek
 • továbbá a szélsőséges hő hatások sugárzó és kontakt formában
 • a rezgések
 • a villamos jelenségek köréből az áramütés veszélye, az ívhatás, a sztatikus feltöltődés
 • valamint a biológiai tényezők

A védőkesztyűk kategóriái

A felhasználás körülményeit figyelembe véve a kesztyűket három védelmi kategóriába sorolják:

Kategória jelölése Védelmi követelmény, veszélyek Szükséges engedélyek és dokumentáció
I. (Kat.I.) Csekély kockázat vagy sérülésveszély nincs
Alacsony védelmi követelmény: általános tisztítási vagy karbantartási munkák esete.
Gyártói megfelelőségi nyilatkozat
II. (Kat.II.) Közepes kockázat, sérülésveszély
Melyek általánosan felléphetnek bármely iparvállaltnál, pl. mechanikai sérülések kockázata.
Gyártói megfelelőségi nyilatkozat + EK típustanúsítvány
III. (Kat.III.) Magas kockázat
Visszafordíthatatlan károsodással és halálos veszélyekkel szembeni védelem, mint mérgező, vagy erősen korrozív vegyszerek, magas hő, hideg, sugárzás vagy áram okozta károsodások.
Gyártói megfelelőségi nyilatkozat + EK típustanúsítvány (halálos veszély esetén az 89/686/EGK irányelv 11/B cikkelye évenkénti típustanúsítványt + ISO 9001-et is előírhat.)

A védőkesztyűkre vonatkozó európai szabványok nagy részét pajzs alakú piktogram képviseli (a kockázat elleni védelem jelképe), egy vagy több laboratóriumban elvégzett próba által megszerezett teljesítmény listával párosulva.

Védőkesztyűkkel kapcsolatos szabványok
EN 420 Általános követelmények
EN 388 Mechanikai ártalmakkal szembeni és antisztatikus kesztyűk
EN 407 Termikus kockázatok ellen védőkesztyűk
EN 511 Hideg elleni védőkesztyűk
EN 421 Ionizáló sugárzás elleni védőkesztyűk
EN 374-1/2/3 Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen
EN 60903 Elektromosan szigetelő védőkesztyűk
EN 1082-1 Lánckesztyűk
EN 659 Tűzoltókesztyűk
EN ISO 10819 Mechanikus eredetű behatások és rezgések
EN 1149 Antisztatikus kesztyűkkel szembeni követelmények

MECHANIKAI VÉDŐKESZTYŰK

A mechanikai hatások elleni védőkesztyűk egyféle vagy kombinált alapanyag összetételben készülhetnek. Leggyakrabban alkalmazott anyagok a bőr, műbőr, textil és a felületen mártott kötött alapanyagok. Textilt és bőrt tartalmazó védőkesztyűk csak száraz körülmények között használhatók. Speciális vágás és átszúrás elleni védelmet adnak a húsipari korrózióálló acélból készült lánckesz-tyűk. A védelmi képesség biztosításán túlmenően a kesztyűknek tisztíthatóknak és fertőtleníthetőknek kell lenniük. A mechanikai veszélyekkel szemben a védőkesztyűket a dörzsölés, vágás, szakítás, lyukasztás, valamint az ejtővágás elleni ellenálló képesség szempontjából a következő védelmi szintekbe sorolják:

Mechanikai veszélyek elleni védelem EN388:2003
Az EN 388 szabvány alkalmazható minden védőkesztyű típusra, amit koptatás, vágás, tépés, átfúrás folytán kialakult fizikai és mechanikai behatás illeti. A szabvány nem alkalmazható a rezgés elleni kesztyűkre.

A szintek 0-tól 4-ig (vágásnál 5-ig) értékeltek. Az „X” jelölés az eredményben azt jelenti, hogy a teszt nem elvégezhető, vagy nem került sor a elvégzésére. A 0-nál magasabb fokozat a szabványban elegendő a gyártó számára ahhoz, hogy követelhesse a normának való megfelelést.

Jelölés Ellenállás Vizsgálat módja / mértékegység 1 2 3 4 5
A (1-4) kopásállóság (ciklus) ciklusszám > 100 > 500 > 2000 > 8000
B (1-5) vágással szembeni ellenállás indexszám > 1,2 > 2,5 > 5,0 > 10,0 > 20,0
C (1-4) szakítószilárdság erő [N] > 10 > 25 > 50 > 75
D (1-4) átszúrással szembeni ellenállás erő [N] > 20 > 60 > 100 > 150

Ejtővágással szembeni ellenállás EN388:1997V
Vágási vizsgálat 1050 g tömegű fém pengével, 150 mm magasságból. A minősítés értéke: 0-3

TERMIKUS KOCKÁZATOK ELLENI VÉDŐKESZTYŰK

Hő elleni védőkesztyűk EN407:2004
Az EN 407 szabvány specifikálja a meleg és/vagy a tűz ellen védő kesztyűk próbamódszereit, általános követelményeit, hőteljesítményszinteket és a jelölést. Minden kesztyűre alkalmazható, amelyeknek védeni kell a kezet a meleg/és vagy a láng ellen a következő formában: tűz, közvetlen hő, hővezetés, sugárzó hő, olvasztott fém kis szikrái vagy olvasztás során kifreccsenő nagyobb fémdarabok.

égési viselkedés kontakt hő átadott hő sugárzó hő olvadt fémek olvadt fémek
A B C D E F
védelmi szint után -lángolás utánizzás érintkezési hőmérséklet küszöbidő hőátadási index (HTI) hőátadási index (t3) kis mértékű fröcskölés ellen nagy mértékű fröcskölés ellen
[s] [s] [°C] [s] [s] [s] [cseppek száma] [cseppek száma]
1 ≤ 20 x 100 ≥ 15 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 30
2 ≤ 10 ≤ 120 250 ≥ 15 ≥ 7 ≥ 30 ≥ 15 ≥ 60
3 ≤ 3 ≤ 25 350 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 90 ≥ 25 ≥ 120
4 ≤ 2 ≤ 5 500 ≥ 15 ≥ 18 ≥ 150 ≥ 35 ≥ 200

Hideg ártalmak elleni védőkesztyűk EN 511:2006
Az EN 511 szabvány határozza meg a hőközlés vagy hővezetés által -50°C-ig, hideg ellen védő kesztyűk követelményeit és próbamódszereit. Ez a hideg, vagy éghajlati feltételekhez, vagy ipari tevékenységhez kapcsolódik. Az eltérő teljesítményszintek jellegzetes értékeit a kategóriánkénti sajátos követelmények vagy a speciális alkalmazási terület határozza meg.

Jelölés Ellenállás M.e. 1 2 3 4
A (1-4) Konvektív hideggel szembeni ellenállás m2K/W > 0,10 > 0,15 > 0,22 >0,33
B (1-4) Kontakt hideggel szembeni ellenállás m2K/W > 0,025 > 0,05 > 0,10 >0,15
C (1) Vízállóság megfelel (1), ha a víz 30 percig nem hatol át a kesztyűn (0-érték esetén átázik)

VEGYSZERÁLLÓ ÉS MIKROORGANIZMUSOK ELLENI KESZTYŰK

A vegyi anyagok károsító hatása ellen védő kesztyűk kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés feltételei eltérhetnek a vizsgálat körülményeitől. A védőkesztyűk védelmi képességének meghatározásához ismerni kell a vizsgálatokhoz használt vegyi anyagok koncentrációját, hőmérsékletét és az adott anyagra mért áttörési időt. Ezek az adatok a minőségi bizonyítványokban is rögzítésre kerülnek.

A vegyi védőkesztyűk többnyire egynemű anyagból készülnek. A jó komfortérzés érdekében számos kesztyű már más anyag (pamut alapkesztyű) felületén bevonattal készül. Az egynemű alapanyagok illetve bevonatok nem légáteresztőek, ezért különösen fokozott fizikai megterhelés esetén, illetve a hőmérsékleti viszonyok függvényében kézizzadással kell számolni. A kéz izzadása esetén a védőkesztyű használatát meg kell szakítani, a kezet meg kell mosni, szárítani. A munkavégzést csak száraz belsejű kesztyűben lehet folytatni. Folyamatos munkavégzés esetén javasolt két pár kesztyűt felváltva használni. A kéz izzadásának mértéke csökkenthető, ha tiszta, száraz kézre veszik fel a kesztyűt. Azokat a kesztyűket, amelyeknél vegyi anyag áttörés fordult elő, vagy amelyek mechanikai hatástól hibásodtak meg, behasítással meg kell rongálni, vagy feltűnően meg kell jelölni.

Mikroorganizmusok ellen védő kesztyűk EN 374-2:
Az EN 374 szabvány a vegyi termékek elleni védelem mellett specifikálja a mikroorganizmusok ellen védő kesztyűk áteresztő képességének ellenállására vonatkozó próbamódszereket is. Az EN 374 szabvány szerinti mikrobiológiai védelem pajzsjellel ellátott védőkesztyűket alávetették az átszivárgási levegőáramlási (penetrációs) tesztnek. A jel ott alkalmazható, ahol a penetrációs teszt legalább 2. szintű eredménnyel zárul.

Vegyi anyagok ellen védő kesztyűk
Az EN 374-3 szabvány határozza meg a nem gáz jellegű, potenciálisan veszélyes vegyi anyagokkal való folyamatos érintkezés esetére használatos kesztyűket alkotó anyagoknak a vegyszerekkel szemben tanúsított ellenállásának meghatározását. Tudomásul kell venni a tényt, hogy ezt a próbát nem lehet a gyakorlatban ténylegesen megvalósult körülményeknek megfelelően elvégezni. Javasolt a próba eredményeit relatív értékekként kezelni, anyagok összehasonlításával az áthatolási időt tekintve nagy kategóriánként.

Áthatolás (permeáció)
A kesztyűk gumi és műanyag filmrétege nem mindig jelent akadályt a folyadékokkal szemben. Néha szivacsként működnek, magukba szívják a folyadékot és lassan diffundálnak át rajta, máskor feloldják a kesztyű anyagát, s így a vegyszer a bőrrel érintkezésbe kerülhet. Emiatt szükséges az áttörési idő mérése, amely megmutatja, hogy mennyi idő alatt jut át a folyadék a kesztyűn. A permeáció a kesztyű anyagának a vegyszerrel szembeni molekuláris szintű ellenállására utal.

Minden egyes tesztelt vegyszert az áttörési idő szerint az alábbi fokozatokba sorolhatjuk be (teljesítményszint 0-6):

Védelmi szint Mért áttörési idő [perc] Védelmi szint Mért áttörési idő [perc]
1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Átszivárgás (penetráció)

A kesztyűnek teljesen vízzárónak (és/vagy gáztömítettnek) kell lennie, nem engedhet át folyadékot a levegő és/vagy a víz átszivárgási teszt során. A penetráció a kesztyű makroszkópikus hibáira utal, és az EN ISO 2859-1:1989 szabvány szerint határozható meg az AQL (Acceptable Quality Level), az elfogadható minőségi szint.

Védelmi szint AQL Követelmény
1 4 Hiba < 4,0 minden 100 próbából
2 1,5 Hiba < 1,5 minden 100 próbából
3 0,65 Hiba < 0,65 minden 100 próbából

Duzzadás
A duzzadás az áthatolástól és az átszivárgástól függetlenül megfigyelhető: a kesztyű anyagának méretváltozását jelenti a vegyi anyaggal történő érintkezésre.

JELÖLÉSEK

1. Egyszerű vegyi védelem
A vízzel és enyhe vegyszerekkel szembeni védelmet jelöli. A védőkesztyű egyszerű átszivárgási (penetrációs) vizsgálatnak lett alávetve, de nem vizsgálták vegyszerek áthatolásával szemben.

2. Teljes értékű védelem
Ha a védőkesztyűn lombik jel található 3 betűjellel kiegészítve, az azt jelenti, hogy a kesztyű anyagát permeációs vizsgálatnak alávetették, és a kesztyű a vizsgált 3 vegyszer esetén legalább 30 percig ellenáll.

A védőkesztyűk vizsgálatához használt vegyszerek listája és betűkódja (az EN 374 szabvány piktogramjánál az A B C).

Betűkód Vegyszer neve CAS szám Osztály
A Metanol 67-56-1 Primer alkolhol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitril 75-05-8 Nitril alkotóelem
D Diklorometán 75-09-2 Klórral telített paraffin
E Szén diszulfid 75-15-0 Szerves összetevőt tartalmazó kén
F Toluol 108-88-3 Aromás szénhidrogén
G Dietilamin 10-989-7 Amin
H Tetrahidrofurán 109-99-9 Heterociklusos és éter összetevő
I Etil acetát 141-78-9 Eszter
J n-Heptán 142-85-5 Telítet szénhidrogén
K 40% nátrium hidroxid 1310-73-2 Szervetlen bázis
L 96% kénsav 7664-93-9 Szervetlen ásványi sav

Hegesztő védőkesztyűk EN 12477:2001/A1:2005

A szabvány a hegesztő védőkesztyűkkel szemben több követelményt is támaszt. Első a kesztyű hossza:

Méret 6 7 8 9 10 11
Min. hossz. [mm] 300 310 320 330 340 350

A hegesztő védőkesztyűknek a méretbeli előírásokon túl meg kell felelniük minimális elektromos szigetelőképességnek, rendelkezniük kell előírt mechanikai tulajdonságokkal, hő elleni védelemmel, és megfelelő mozgásképességgel.

Az alábbi táblázatban szereplő értékek mutatják a minimális követelményeket:

Elektromos szigeteló képesség Minimális mechanikai védelmi szint Minimális termikus védelmi szint Mozgásképesség
Szabvány EN 1149-2 EN 388 EN 407 EN 420
A típus R > 106 Q 2 1 2 2 3 1 2 X 3 X 1 (< 11 mm)
B típus R > 105 Q 1 1 1 1 2 1 X X 2 X 4 (< 6.5 mm)

A hegesztő kesztyűkön az EN 388 és az EN 407 szabvány piktogramjait együtt szerepeltetik.

Elektromos szigetelő kesztyűk EN 60903
Elektromosan szigetelő védőkesztyűk jelölése. Alatta az osztály: 00-0-1-2-3-4 számjelölések mutatják, hogy milyen védelmi képességű osztályba sorolták a megfelelőségi tanúsítási eljárás során, aszerint, hogy milyen munkafeszültségig használhatók.

00 500 Volt munkafeszültségig
0 1500 Volt munkafeszültségig
1 7500 Volt munkafeszültségig
2 17000 Volt munkafeszültségig
3 26500 Volt munkafeszültségig
4 36000 Volt munkafeszültségig

MECHANIKUS EREDETŰ BEHATÁSOK ÉS REZGÉSEK VIZSGÁLATA VÉDŐKESZTYŰKNÉL – EN ISO 10819 SZABVÁNY

A szabvány célja a karokra és kezekre irányuló mechanikus eredetű rezgések vizsgálata. A szabvány pontosítja, hogy az ismeretek jelenlegi állása szerint a kesztyűk nem képesek jelentős csökkenést megvalósítani 150Hz alatti rezgés frekvencia alatt. Bizonyos kesztyűk még növelhetik is ezeket a frekvenciákat, de lényeges leszögezni, hogy egy kesztyű elsődleges sajátossága a kéz melegen és szárazon tartása és hasonló jelentőséggel bír az a tulajdonság is, hogy csökkentse a rezgés okozta bizonyos hatásokat.

A rezgések átadására vonatkozó szabvány követelményei:
A csupasz kéz felületén és a csuklón tartott rezgő szerszám segítségével, a rezgés elleni kesztyű tenyerén mért rezgések átadásának tényezője (egy racionális szám).
Az 1-nél magasabb átadási értékek jelzik, hogy a kesztyű erősíti a rezgést, a 0,6-nál kisebb értékek azt jelzik, hogy a kesztyű csökkenti a rezgést.

A próbákat 31,5 Hz - 1250 Hz tartományban végezték, a leggyakrabban használt rezgést okozó szerszámokkal.

 • Közepes rezgéstartomány: 31,5Hz -től 200Hz-ig
 • Magas rezgéstartomány: 200Hz -től 1250Hz-ig

Az EN ISO 10819 szabványnak való megfelelés érdekében a következő tartományokat kell figyelembe venni.

 • Rezgéscsökkentés közepes frekvenciánál: trm < 1
 • Rezgéscsökkentés magas frekvenciánál: trm < 0,6

TOVÁBBI JELÖLÉSEK


Ionizáló sugárzás ellen védő kesztyűk


Antisztatikus kesztyűk


Radioaktív szennyeződések ellen védő kesztyűk


Védőkesztyűk kézi láncfűrészes munkákhoz


Tűzoltókesztyű


ESD kesztyűk


Élelmiszeriparban használható kesztyűk

Védőkesztyűk mérettáblázata

A különböző méretszámozású kesztyűk pontosan illeszkednek a kéz méretéhez, és kényelmes viseletet biztosítanak. Megjegyzés: A legnagyobb hosszúságot és szélességet kell a megfelelő kesztyűmérethez meghatározni.

Hosszméret: A tenyérrész végződésétől a középső ujj csúcsáig mért érték.


USA MÉRET EU MÉRET  
6 5/16 inch XS 160 mm EU-6
6 3/4 inch S 171 mm EU-7
7 3/16 inch M 182 mm EU-8
7 9/16 inch L 192 mm EU-9
8 1/16 inch XL 204 mm EU-10
8 7/16+ inch XXL 215+ mm EU-11

Bőségméret: A mérőszalagot a kézfej meghatározó helyén az ujjak mögötti részen, a hüvelykujj kihagyásával kell elhelyezni. A következő adatok alkalmazásával meghatározható a helyes kesztyűméret.

USA MÉRET EU MÉRET  
6-7 inch XS 152-178 mm EU-6
7-8 inch S 178-203 mm EU-7
8-9 inch M 203-229 mm EU-8
9-10 inch L 229-254 mm EU-9
10-11 inch XL 254-279 mm EU-10
11+ inch XXL 279+ mm EU-11