Leesés elleni védelem

Leesés elleni védelem termékkategóriában a következő termékeket kínáljuk:

 • Biztonsági testhevederek
 • Munkahelyzet beállító derékövek
 • Karabinerek
 • Rögzítő zárkapcsok
 • Munkahelyzet beállító, mentő- és toldatkötelek
 • Zuhanásgátlók
 • Energialenyelő egységek
 • Zuhanásgátlók energiaelnyelővel
 • Zuhanásgátló szerkezetek
 • „Háromláb” aknába történő leeresztéshez
 • Rögzítő szerkezetek
 • Motorikus mászó szerkezetek
 • Egyéb kiegészítők

Amit még érdemes tudni:

A talajszint felett (magasban), vagy a talajszint alatt (mélyben) 2 m-nél nagyobb távolság esetén a biztonságos munkavégzéshez egyéni védőeszközöket kell használni. A szintkülönbség mellett a test kényszerű és szokatlan helyzetéből adódó ártalmak is veszélyt jelentenek. A leesés elleni védelmet a védőeszközök biztosítják.

A biztonságos munkavégzést a következő eszközök biztosítják

 • a teljes testhevederzetek (elsődleges és másodlagos)
 • a munkahelyzet beállító derékövek
 • mászógépek, mászóvasak
 • visszahúzható és vezérelt típusú zuhanásgátlók, vagy ezek kombinációi, illetve az ezekhez csatlakozó rögzítő kötelek
 • különböző típusú lezuhanás gátlók
 • mélyben végzett munkáknál használható eszközök biztosítják

A leesés elleni egyéni védőeszközök esetében az akaratlan kinyílás csökkentése miatt a horognak és a karabinernek önzáró és ön- vagy kézi rögzítésűnek kell lennie, olyan kialakítással, hogy csak két egymást követő, szándékos kézi művelettel legyenek kinyithatóak. A kézi rögzítésű horgok és karabinerek csak akkor használhatóak, ha azokat nem kell sokszor fel- és lekapcsolni egy munkanapon.

A magasból való leesés/lezuhanás megelőzésének védőeszközei lehetnek telepítéssel és telepítés nélkül üzemeltethetők.

Leesés ellen védő eszközökre vonatkozó szabványok
EN 341:1992/ A1:2003 Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Ereszkedőeszközök
EN 353-1 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 1. rész: Merev rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók
EN 353-2 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 2. rész: Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók
EN 358 Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésre és rögzítésre
EN 360 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú
EN 361 Teljes testhevederzet
EN 362 Csatlakozók
EN 363 Lezuhanásgátló rendszerek
EN 364 Vizsgálati módszerek
EN 365 Jelölések, időszakos vizsgálat, karbantartás
EN 354 Kötelek
EN 355 Energiaelnyelők
EN 813 Beülő hevederzetek
EN 1496 Mentőkészülékek
EN 1497 Mentőhevederek
EN 1498 Mentőövek (hónalj alatt/helikopter)
EN 795:1996/ A1:2003 Magasból való lezuhanás elleni védelem. Kikötőeszközök. Követelmények és vizsgálatok ABCDE (lásd. alul)
EN 892:2005 Hegymászó felszerelések. Dinamikus hegymászó kötelek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

A zuhanásgátló rendszerek célja

 • leesés előzetes megakadályozása, biztonságos csatlakozás a rögzítési ponthoz
 • bekövetkezett zuhanás minél rővidebb távon, minél kisebb energiaátadással (megtartási rántás max. 6 kN) történő megállítása
 • zuhanás után a bajbajutott megfelelő testhelyzetben tartása a mentésig

A munkavégzés helye alatt szükséges szabad eséstér meghatározása

A fix kikötési pont elhelyezésétől, a munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kötelező meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során a védőeszközt használó ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak.

A minimálisan szükséges szabad eséstér kiszámításához az alábbi adatokat kell figyelembe venni:


AA fix kikötési pont elhelyezése: az esés nagyságát csökkentendő, az előírás szerint a használó felett kell lennie, megelőzve ezzel, hogy a leesés ellen védő eszköz a testheveder bekötési pontja alá kerüljön.

BA kőtéllel ellátott energiaelnyelő hossza az összekötő elemekkel, karabinerekkel együtt: a szabvány szerint legfeljebb 2 méter lehet

CEnergiaelnyelő nyúlása a varratok felszakadása után: maximum 1,2 méter

DA testhevederzet bekötési pontja és a használó talpa között a szabványban meghatározott átlagtávolság 1,5 méter, ehhez célszerű még hozzáadni 20 centimétert, mely a testheveder bekötési pontjának elmozdulása a megtartási rántást követően. Összesen: 1,7 méter. Ha a használt testheveder hátsó bekötési pontjának van hosszabbító toldaléka, erre rá kell számolni még 0,3 métert.

EAz esés megtartása után a talajtól való biztonsági távolság: 1 méter

12 pont a magasból történő zuhanás ellen védő rendszerek használatához:

1Zuhanásgátló eszközt csak a magasban való munkavégzésre kiképzett, gyakorlattal rendelkező személy használhat.

2A magasból történő zuhanás elleni védőeszköz egyszemélyes felszerelés csak egy ember biztosítását látja el.

3A munkát végzőnek minden egyes használat előtt alaposan át kell nézni a felszerelés összes elemét:

 • ellenőrizni kell, hogy minden alkotó része helyesen működik-e, kompatibilis-e egymással, valamint megfelel-e az érvényes vonatkozó szabványoknak - amennyiben bármilyen probléma merül fel valamely alkatrész állapotával kapcsolatban (pl. mechanikai-, vegyi-, hőhatás által okozott sérülés, elhasználódás, korrózió, kopás esetén), a teljes felszerelést azonnal ki kell vonni a használatból, és bevizsgálásra kell küldeni
 • tilos olyan védőrendszer alkalmazása, amelyben a felszerelés elemei egymás működését zavarják

4A zuhanásgátló rendszer minimum 15kN statikus teherbírású, fix kikötési pontjának a használó felett kell lennie olyan módon kialakítva, hogy szándékos beavatkozás nélkül lehetetlen legyen a szerkezet leválása vagy szétkapcsolódása.

5A munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kőtelező a tájékoztatóban meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak.

6A munkavégző személy vízszintes irányú elmozdulása esetén az őt biztosító állandó rögzítési pontú munkakötél függőleges iránytól való elhajlása maximum 45° lehet.

7Kötélpályán történő munkavégzés esetén két egymástól függetlenül rögzített rendszert kell használni: egyiket a közlekedéshez és helyzetbeállításhoz, másikat az esetlegesen bekövetkező zuhanás megállításához.

8FIGYELEM FONTOS! A zuhanás elleni egyéni védőfelszerelést az első használatba vételtől számított minden 12. hónap után, a használatból kivonva, egy notifikált szervezet vagy a gyártó által végzett, szabványnak megfelelő időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni; meghatározott idő (5év) elteltével ki kell vonni a használatból és a vonatkozó előírások szerint részletes gyártói felülvizsgálatra kell küldeni vagy meg kell semmisíteni.

9A felszerelés bármilyen javítását, illetve a részletes gyártói felülvizsgálatot csak a gyártó vagy az általa meghatalmazott képviselő személy, szervezet végezheti.

10A védőeszköz csak kitöltött, vezetett felülvizsgálati adatlap megléte esetén használható, mely adatlapot a tájékoztató tartalmazza a védőfelszerelésre vonatkozó azonosító, használati, karbantartási, vizsgálati utasításokkal és adatokkal együtt. A védőeszközön kötelezően feltüntetésre kerülő jelölések és információk elengedhetetlenek az előírásnak megfelelő, biztonságos munkavégzéshez.

11Használat közben bekövetkezett zuhanás után a leesés ellen védő terméket azonnal ki kell vonni a használatból és le kell selejtezni. A felhasználónak a védőeszközre vonatkozó minden említésre méltó eseményt dokumentálnia szükséges.

12Magasban történő munkavégzés esetén szükség szerint alkalmazható mentési tervet kell készíteni.