TŰZMEGELŐZÉS, TŰZVÉDELEM

A tűz elleni védelem közérdekű, nemzeti tevékenység, mely állandó jelleggel bír, s melyben kötelezően részt kell vegyenek a központi- és helyi adminisztratív hatóságok, minden fizikai-, valamint jogi személy Románia területén.

A 307/2006-os Tűzvédelmi Törvény külön részletezi a gazdasági egységek és intézmények vezetőire vonatkozó tűz elleni védelmi tevékenység megszervezésének kötelezettségét, mely tevékenység részleteit a 163/2006-os Belügyminisztériumi Rendelet taglalja. A fent említett, valamint a kapcsolódó törvénykezés ismeretében a következő dokumentumok ellenőrzésését/elkészítését/aktualizálását végezzük jelen szolgáltatásunk keretein belül:

A
A TŰZ ELLENI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE:

1
A tűz elleni védelmi tevékenység megszervezési módozatai és a résztvevők felelősségeinek meghatározása

2
A tűz elleni védelemre vonatkozó utasítások, valamint az alkalmazottak munkahelyi feladatai

3
Nyílt lánggal történő munkavégzés:

 • Felelősségek
 • Munkafolyamat
 • Utasítások
 • Előkészítő tevékenységek
 • Felülvigyázás
 • Munkavégzés utáni ellenőrzés
 • Nyílt lánggal történő munkavégzési engedély

4
A dohányzás szabályozása a munkahelyen

5
Az alkalmazottak oktatásának megszervezése:

 • Bevezető munkavédelmi oktatás
 • A munkahelyre vonatkozó munkavédelmi oktatás
 • Periódikus munkavédelmi oktatás
 • Kiegészítő periódikus munkavédelmi oktatás

6
Bérleti szerődések/konvenciók

7
Előírt intézkedések hideg-, illetve száraz időjárási viszonyok esetében

8
Elérési-, menekülési, beavatkozási útvonalak biztosítása

9
Gyúlékony csomagolások és hulladékok kezelése


B
MÁS SPECIFIKUS DOKUMENTUMOK A TŰZ ELLENI VÉDELMI TEVÉKENYSÉGET ILLETŐEN, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:

1
Az objektum tűzvédelmi űrlapja

2
Kimenekítési gyakorlatok nyilvántartása

3
Nyílt lánggal történő munkavégzési engedélyek nyilvántartása

4
Tűzvédelmi utasítások a különböző munkahelyekre vonatkozóan

5
Tűzvédelmi utasítások a vállalaton/intézményen kívüli személyeknek

6
Bérleti szerződések nyilvántartása

7
Beavatkozási („intervenciós”) terv

8
Kimenekítési terv

9
Használt veszélyes (robbanékony, gyúlékony, stb.) anyagok nyilvántartása

10
Tűzesetek nyilvántartása

11
Általános szabályok különböző vészhelyzetekben

12
Tűzoltó készülékek megismertetése, használati módja

13
Éves oktatási tematika

14
Alklamazottak oktatása (minden fázis):

 • Magyar nyelvű oktatóanyagok készítése
 • Oktatóanyagok bemutatása/kivetítése (videók)
 • Interaktív oktatás
 • Alkalmazottak tesztelése

15
Az egyéni tűzvédelmi füzetek (fisák) beszerzése és kitöltése

16
Tűzvédelmi konvenciók megszerkesztése más vállalatokkal/intézményekkel történő szerződéskötések esetében (pl. saját beruházások kivitelezése, közös területen való munkavégzés, stb.)

17
Írásos jelentések a vállalatban/intézményben tapasztalt tűzvédelmi rendellenességekről, javító intézkedések a hiányosságok kiküszöbölése érdekében

18
Szükséges tűzoltó készülékek számának meghatározása, beszerzése

19
Hatósági ellenőrzéseken való részvétel, érdekképviselet

20
A hatósági ellenőrzéseken megjelölt rendellenességek kijavításának követése, hatósági képviselő informálása