TŰZVÉDELEM

1 L
Lege Nr. 307
12.07.2006

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Modificat de
O.U.G. nr. 70/2009
Observaţii
abrogă art. 30 alin. (10)
2 H.G.
Hotărâre Nr. 160
14.02.2007

HOTĂRÂRE nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private

Modificat de
Observaţii
3 H.G.
Hotărâre Nr. 537
06.06.2007

HOTĂRÂRE nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

Modificat de
Observaţii
4 H.G.
Hotărâre Nr. 560
15.06.2005

HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

Modificat de
H.G. nr. 37/2006
Observaţii
modifică art. 1
5 H.G.
Hotărâre Nr. 630
29.06.2005

HOTĂRÂRE nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile

Modificat de
Observaţii
6 H.G.
Hotărâre Nr. 642
29.06.2005

HOTĂRÂRE nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

Modificat de
Observaţii
7 O
Ordin Nr. 106
09.01.2007

ORDIN nr. 106 din 9 ianuarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Modificat de
Observaţii
8 H.G.
Hotărâre Nr. 1739
06.12.2006

HOTĂRÂRE nr. 1.739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Modificat de
Observaţii
9 L
Lege Nr. 481
08.11.2004

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă

Modificat de
L. nr.212/2006
L. nr.241/2007
O.U.G. nr.70/2009
Observaţii
mai multe modif.
abrogă art.66 alin.(2)
abrogă art. 30 alin. (5)
10 O
Ordin Nr. 3
06.01.2011

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

Modificat de
Observaţii
11 O
Ordin Nr. 187
19.08.2010

ORDIN nr. 187 din 19 august 2010 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ

Modificat de
Observaţii
12 O
Ordin Nr. 87
06.04.2010

ORDIN nr. 87 din 6 aprilie 2010 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

Modificat de
Observaţii
13 O
Ordin Nr. 108
01.08.2001

ORDIN nr. 108 din 1 august 2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.- 004

Modificat de
O. nr.349/2004
Observaţii
14 O
Ordin Nr. 130
25.01.2007

ORDIN nr. 130 din 25 ianuarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Modificat de
Observaţii
15 O
Ordin Nr. 158
22.02.2007

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Modificat de
Observaţii
16 O
Ordin Nr. 160
23.02.2007

ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Modificat de
Observaţii
17 O
Ordin Nr. 163
28.02.2007

ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Modificat de
Observaţii
18 O
Ordin Nr. 210
21.05.2007

ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

Modificat de
O. nr.663/2008
Observaţii
19 O
Ordin Nr. 217
30.05.2007

ORDIN nr. 217 din 30 mai 2007 al ministrului internelor şi reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă

Modificat de
O. nr.1.474/2006
Observaţii
20 O
Ordin Nr. 663
27.11.2008

ORDIN nr. 663 din 27 noiembrie 2008 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007

Modificat de
O. nr.210/2007
Observaţii
21 O
Ordin Nr. 712
23.06.2005

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Modificat de
O. nr.786/2005
Observaţii
22 O
Ordin Nr. 786
23.06.2005

ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 al ministrului administraţiei şi internelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Modificat de
Observaţii
23 O
Ordin Nr. 1180
03.02.2006

ORDIN nr. 1.180 din 3 februarie 2006 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă

Modificat de
Observaţii
24 O
Ordin Nr. 1474
12.10.2006

ORDIN nr. 1.474 din 12 octombrie 2006 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă

Modificat de
Observaţii
25 O
Ordin Nr. 1184
06.02.2006

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

Modificat de
Observaţii
26 O
Ordin Nr. 211
23.09.2010

ORDIN nr.211 din 23 septembrie 2010 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

Modificat de
Observaţii